Kerstin Åkerwall introducerar 2016 års miljöredovisning

Det blir svårt att nå Malmös fyra miljömål. Det framgår klart av Malmö stads miljöredovisning för 2016. Av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

Längd: 00:03:14
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv