Befolkningsprognos för 2018-2028

Prognosen är ett viktigt verktyg för Malmö stads prioriteringar. Den visar hur många Malmöbor vi förväntas vara i respektive åldersgrupp, och hur befolkningen väntas att växa de kommande 10 åren.

Längd: 00:05:00
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv