Videoarkivet

I Malmö stads videoarkiv finns videoklipp från våra olika verksamheter. Vi publicerar löpande videoklipp av kommunövergripande satsningar och projekt, samhällsservice, händelser, evenemang med mera.

Relaterade videor

Videoarkiv

Kommunfullmäktige