Sverige - Mer än Malmö, Del 1

JobBo arbetade för att erbjuda nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd introduktion, arbete, bostad och skola i kommuner där det finns behov av arbetskraft, samtidigt som det finns bostäder.

Längd: 00:04:56
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv