Miljöombudens viktiga roll

Miljöombuden ska lyfta miljö- och hållbarhetsfrågorna och vara ett stöd för sin chef. Deras roll är viktig - de kan verksamheten, det dagliga arbetet och alla kollegerna.

Längd: 00:03:02
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv