Kulturdialog #3 - ”Digitaliseringens roll för kulturlivet”

Dialog #3 i Kulturstrategins workshopsinsamlingsarbete trädde i kraft den 7/12 på Media Evolution City. Här finner vi i publiken politiker, tjänstemän och det fria kulturlivet.

Längd: 00:01:22
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv