Kulturdialog #7 - "Barn och ungas rätt till kultur?”

Dialog #7 i Kulturstrategins workshopsinsamlingsarbete trädde i kraft den 23/4 på Arena 305 i Malmö. Här finner vi i publiken politiker, tjänstemän och det fria kulturlivet.

Längd: 00:01:30
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv