Sveriges viktigaste jobb

Varje dag arbetar medarbetare inom Malmö stad med att rädda liv, utbilda den yngre generationen, hjälpa de äldre och de svaga i samhället, hålla våra gator rena, göra så att parkerna blommar, få turister att upptäcka vårt land och massor där till.

Längd: 00:01:20
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv