Gravar i S:t Petri kyrka dokumenteras

Sakristian i S:t Petri kyrka ska få ett nytt golv. I samband med det dokumenteras de gravar som i över 100 år legat dolda under det gamla golvet. Stadsantikvarie Anders Reisnert, Malmö Museer, kartlägger gravarna tillsammans med museets fotograf.

Längd: 00:03:08
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv