Malmö stad satsar på CTC - Communities That Care

Communities That Care är ett styrsystem för ett långsiktigt, strategiskt och systematiskt preventionsarbete med avsikt att möjliggöra goda uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö.

Längd: 00:00:52
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv