Tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö

Öresundsmetron med sin turtäthet och snabbhet bidrar till ett mer robust trafiksystem i hela regionen. Pendlare och affärsresenärer får en större valfrihet och godstrafiken kan köra mer obehindrat på Öresundsbron.

Längd: 00:01:39
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv