Till dig som är Anhörig

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän som på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, hög ålder eller missbruk behöver stöd? För att klara av att göra det behöver man ibland själv få stöd.

Längd: 00:04:25
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv