Befolkningsprognos för Malmö år 2019-2029

Varje år tar Malmö stad fram en befolkningsprognos. Det är ett viktigt instrument för att följa befolkningsutvecklingen för våra verksamheter. Årets prognos sträcker sig från 2019 till 2029. För de olika områdena görs en utblick fram till 2029.

Längd: 00:06:23
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv