Globala målen - Sege Park

I Malmös nya bostadsområde Sege park är hållbarhet, samägande och odling bärande inslag. Här finns snart 1000 nya bostäder för nya och nuvarande Malmöbor.

Längd: 00:01:55
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv