Genom Dubbel Yrkesutbildning får nyanlända arbete inom bristyrken

Dubbel yrkesutbildning är ett projekt där nyanlända Malmöbor har kommit direkt i arbete inom en bristbransch. De har lärt sig yrket på arbetsplatsen samtidigt med studier i svenska.

Längd: 00:08:32
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv