Vad vill du göra?

Just nu pågår en kampanj från fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen med syfte att visa upp delar av föreningslivet i Malmö. Kampanjen ska också visa på möjligheten för malmöborna att själva påverka sin fritid.

Längd: 00:01:30
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv