Stadsbibliotekets bokinkast – Biblioteken i Malmö

Lämna tillbaka det du har lånat i Stadsbibliotekets bokinkast. Det ligger vid bibliotekets ingång mot Regementsgatan – på vänster sida. Det du återlämnar blir genast avregistrerat från ditt konto/bibliotekskort. Bokinkastet är öppet dygnet runt.

Längd: 00:00:50
Publicerad: 1/1/1970

Relaterade videor

Videoarkiv